This game has finished.

FTFDip I - Winter 1908 Adjustment

Choose a season:

1901W 1902W 1903W 1904W 1905W 1906W 1907W 1907F 1908W 1908S 1908F 1909W 1910W 1911W 1912W 1912S

Order Results:

Austria:
Austria: R A War
England:
France:
Germany:
Turkey:
Turkey: B A Ank
Turkey: B A Con

Unit Locations:

Austria England France Germany Italy Russia Turkey
A mun A lon A bel A hol A ank
A ser A nwy A bur A vie A bud
A tyr A stp A pic F kie A con
F ber A pie F nth A gre
F iri A ven A mos
F nao F alb A sev
F wal F eng F aeg
F ion F bul
F mao F eas
F nap F rum

1901W 1902W 1903W 1904W 1905W 1906W 1907W 1907F 1908W 1908S 1908F 1909W 1910W 1911W 1912W 1912S