This game has finished.

Diplomacy II - Winter 1907 Adjustment

Choose a season:

1901W 1902W 1903W 1904W 1905W 1906W 1906F 1907W 1907S 1907F 1908W 1909W

Order Results:

England:
England: R A lon
Germany:
Italy:
Italy: B A ven
Russia:
Russia: B A mos
Russia: B F stp (nc)
Turkey:

Unit Locations:

Austria England France Germany Italy Russia Turkey
F eng A ber A gre A mos A boh
F mao A bur A ser A pru A bud
A den A tri A vie A bul
A hol A tyr A war A rum
A mun A ven F nwy F arm
A ruh F ion F stp F bla
A yor F mar F swe
F bel F nap
F lvp F spa
F nth

1901W 1902W 1903W 1904W 1905W 1906W 1906F 1907W 1907S 1907F 1908W 1909W